پیام نظامت هفته

 

چنانچه موضوع خاصی وجود دارد که برخورد مناسبی را می طلبد، جهت تامین بهداشت روانی دانش آموز،  مدرسه را مطلع فرمائید.

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید