فیلم کلاس های دبستان پیام غدیر 2

برای مشاهده فیلم های آموزش مجازی بر روی درس های مربوط به پایه مورد نظر خود کلیک کنید

 

پایه چهارم ابتدایی دبستان پیام غدیر 2

 

ریاضی

فارسی

علوم تجربی

مطالعات جتماعی

نگارش فارسی

آموزش قرآن

هدیه های آسمان

 
       

 

 

پایه پنجم ابتدایی دبستان پیام غدیر 2

 

ریاضی فارسی علوم مطالعات اجتماعی
نگارش املاء خوشنویسی پژوهش
هدیه های آسمانی آموزش قرآن آموزش نقاشی  

 

 

 

پایه ششم ابتدایی دبستان پیام غدیر 2

 

ریاضی فارسی علوم هدیه های آسمانی
نقاشی نگارش قرآن مطالعات اجتماعی
مهارت های زندگی تفکر و پژوهش کار و فناوری خوشنویسی
املاء      

 

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید